Prva registrirana i aktivna šahovska udruga (Društvo) u Varaždinu i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj osnovana je na Prvoj osnivačkoj skupštini koja je održana u kavani “Central”, u Varaždinu (gradska kavana na popularnom varaždinskom korzu, danas kavana imenom “Grofica Marica”), 14.veljače 1904. godine. Na skupštini je bilo nazočno 12 članova. Oni su tu svoju prvu novoosnovanu udrugu nazvali “Varaždinsko šah društvo”, a ona će djelovati i biti aktivna do prvog svjetskog rata.

Prvi pojedinačni šahovski turnir u Varaždinu bio je organiziran i odigran 1920. godine, i to u već spomenutoj kavani “Central”.

Druga registrirana šahovska udruga u Varaždinu bio je “Varaždinski šahovski klub”, koji je osnovan 21. prosinca 1922. godine. Ta udruga je uspješno djelovala u razdoblju između dva rata punih 18 godina, točnije sve do 1940/41. godine. Rad, djelovanje, aktivnosti i mnogi postignuti rezultati i uspjesi ove udruge i njezinih članova bit će vrlo važni i značajni za daljnji razvoj i promociju šahovske igre u Varaždinu i njegovoj okolici.

ŠD Varaždin, u formi u kakvoj ga poznajemo i danas osnovano je na Trećoj osnivačkoj skupštini koja se održala 24. lipnja 1948. godine u maloj dvorani Doma kulture u Varaždinu.

Danas ŠD Varaždin broji oko tridesetak članova, a nalazimo se na adresi Alojzija Stepinca 1 u Varaždinu (ulaz iz Pavlinske ulice, kroz haustor preko puta Varaždinske gimnazije).

U knjizi “Šahovska igra u Varaždinu i njegovoj okolici” (Milan Rogić, TIVA tiskara, Varaždin, 2001.) može se na 900 stranica detaljno pročitati o povijesti ŠD Varaždina i šaha u Varaždinu iz razdoblja 1904.-1994. Materijali iz te knjige korišteni su i u ovom kratkom sažetku.

Uprava kluba:

Predsjednik društva: Miljenko Kelemen
Tajnik društva: Velimir Vujec

Upravni odbor društva: Miljenko Kelemen, Novak Ratko, Šegović Goran, Špiranec Noemi

 

STATUT ŠAHOVSKOG DRUŠTVA “VARAŽDIN”