Šegović Goran – napadačkom igrom do pobjede

Partija je igrana 14.09.2013. u Bolu na Braču, 1A liga, protivnik je bio GM Mladen Muše. Pripremajući se za partiju uočio sam da moj protivnik puno izmjenjuje otvaranja i varijante te da je gotovo nemoguće predvidjeti koje će otvaranje odabrati, tako da sam više vremena posvetio analizirajući stil igre koji preferira i kakve pozicije mu više odgovaraju. Odabrao sam da ću igrati oštro i napadački, pokušati nametnuti svoj stil igre, otvorene pozicije sa bogatom igrom figura i sa puno taktičkih mogućnosti.